Vraag en antwoord

 • Een aankoop of abonnement blokkeren.

  Het is niet mogelijk een al gedane aankoop te blokkeren. Probeer eerst de handelaar te contacteren om het probleem op te lossen of het abonnement op te zeggen. In onze rubriek Een aankoop betwisten staat al de informatie die je nodig hebt om via Worldline een betwisting te starten.

  Je ontving een brief of SMS van Worldline.

  Wanneer het vermoeden bestaat dat je kaart misbruikt kan worden of dat je het slachtoffer bent van oplichting kan de fraude preventie dienst van Worldline beslissen betalingen met je kaart tijdelijk of definitief te weigeren. Om je hiervan in te lichten wordt je een SMS of brief gestuurd. Meer informatie vind je hier.

  De limiet van je kaart verhogen.

  De limiet van je kaart wordt aangepast door je bank. Kijk ook hun website of mobiele app na. Soms kan je zelf de limiet aanpassen of een aanvraag hiervoor doen.

  Je adres wijzigen.

  Enkel je bank kan je adres aanpassen. Contacteer je bank of consulteer hun website of mobiele app voor meer informatie.

  Een nieuwe geheime code ontvangen.

  Een nieuwe geheime code moet je vragen via je bank. Kijk ook hun website of mobiele app na. Soms kan je een code zelf bestellen.

  Je kaart annuleren.

  Neem contact op met je bank om je kaart te annuleren.

  Een duplicaat of vervanging van je kaart ontvangen.

  Een vervanging van je kaart moet je vragen via je bank. Kijk ook hun website of mobiele app na. Soms kan je een nieuwe kaart zelf bestellen.

  Informatie over de kosten voor een geldafhaling.

  De precieze kosten worden bepaald door je bank. In vele gevallen kan je deze informatie op hun website vinden. In onze rubriek Kosten voor gebruik van je kaart worden de algemene regels en kosten uitgelegd die van toepassing zijn.